Ủng CS TD xanh đế đỏ có mũi sắt, có đế lót sắt ( VN) - Bảo hộ lao động Bảo hộ lao động Ủng CS TD xanh đế đỏ có mũi sắt, có đế lót sắt ( VN) - Bảo hộ lao động