Găng tay cao su cách điện Vicadi 10KV, 20KV (Việt Nam) - Bảo hộ lao động Bảo hộ lao động Găng tay cao su cách điện Vicadi 10KV, 20KV (Việt Nam) - Bảo hộ lao động

Gt cách điện 10KV

Găng tay cao su cách điện Vicadi 10KV, 20KV (Việt Nam)

Găng tay cao su cách điện Vicadi 10KV, 20KV (Việt Nam)

Mô tả sản phẩm

Nhà sản xuất: VICADI – Việt Nam
Tiêu chuẩn: TCVN 5586-1991
Chất liệu: Cao su tổng hợp
Kích cỡ: Các loại
Kiểu dáng: Công nghiệp
Công dụng: Cách điện
Đạt chỉ tiêu cơ lý theo TCVN 5586-1991
– Độ bền kéo đứt > 150 kG/cm2
– Độ dãn dài kéo đứt > 700 %
– Độ dãn dư khi kéo dài 500% < 10%
Đạt chỉ tiêu bền điện theo TCVN 5586-1991
Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on FacebookPin on Pinterest