Bình chữa cháy MT5 (China) - Bảo hộ lao động Bảo hộ lao động Bình chữa cháy MT5 (China) - Bảo hộ lao động

Product98

Bình chữa cháy MT5 (China)

Tên sản phẩm: Bình chữa cháy MT5 (China)
Xuất xứ: China

Mô tả sản phẩm

Bình CO2 dùng để chữa cháy điện (điện hạ thế, trung thế và cao thế). Bình CO2 không chữa được kim loại cháy, hồ quang và một số chất giầu oxi. Sức chứa (kg): 5 ± 0.25.

 

Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on FacebookPin on Pinterest