Bình chữa cháy khí CO2 xe đẩy MT24 - China - Bảo hộ lao động Bảo hộ lao động Bình chữa cháy khí CO2 xe đẩy MT24 - China - Bảo hộ lao động

Product402

Bình chữa cháy khí CO2 xe đẩy MT24 – China

Tên sản phẩm: Bình chữa cháy khí CO2 xe đẩy MT24 – China
Mã sản phẩm: CO2-MT24
Xuất xứ: China

Mô tả sản phẩm

Bình bột cũng tuyệt đối không được dùng để phun vào các thiết bị điện tử, thiết bị công nghệ cao như máy tính, vì bột có thành phần muối, sẽ làm hư hại thiết.

Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on FacebookPin on Pinterest