Bình chữa cháy bằng khí CO2-MT3 - China - Bảo hộ lao động Bảo hộ lao động Bình chữa cháy bằng khí CO2-MT3 - China - Bảo hộ lao động

Product358

Bình chữa cháy bằng khí CO2-MT3 – China

Tên sản phẩm: Bình chữa cháy bằng khí CO2-MT3 – China
Mã sản phẩm: MT3
Xuất xứ: China

Mô tả sản phẩm

Bình chữa cháy bằng khí CO2-MT3 Trọng lượng bình : 12.5kg Thời gian phun có hiệu quả : 8s Trọng lượng khí CO2 trong bình :3kg Tầm phun xa :1.5m Dập các đám cháy có thể tích nhỏ , kín gió , máy móc , điện

Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on FacebookPin on Pinterest