Biển báo đi chậm - Bảo hộ lao động Bảo hộ lao động Biển báo đi chậm - Bảo hộ lao động

bien bao di cham

Biển báo đi chậm

Mã sản phẩm:
Xuất xứ:
Trọng lượng:
Dùng để báo trước cho lái xe biết phía trước có chướng ngại vật, xe cần giảm tốc độ theo chỉ dẫn trên biển báo. Biển này đặt ở vị trí thích hợp trước khi …