Áo phản quang - Bảo hộ lao động Bảo hộ lao động Áo phản quang - Bảo hộ lao động

Product384

Áo phản quang

Danh mục:

Mô tả sản phẩm

Là loại áo có thiết kế vật liệu phát sáng, nhằm để nhận biết vị trí người ở khoảng cách xa. Áo phản quang sử dụng thích hợp cho người thường lao động trong điều kiện thiếu ánh sáng, ánh sáng không ổn định.

Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on FacebookPin on Pinterest